จัดงานแต่งงาน

จัดงานแต่งอย่างไรให้ถูกต้องตามแบบประเพณี งานแต่งงานมีเรื่องที่เราต้องจัดเตรียมเยอะมาก