สินสอดงานแต่ง

สินสอดงานแต่ง

สินสอดทองหมั้นถือเป็นของใคร? ใครเก็บ แบ่งอย่างไร

สินสอดทองหมั้นถือเป็นของใคร? ใครเก็บ แบ่งอย่างไร

สินสอดงานแต่ง
เครดิตรูป: thairath.co.th

เมื่อเอ่ยถึงวันแต่งงาน สิ่งที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวลืมไม่ได้เลยก็คือสินสอดงานแต่งนั่นเอง โดยสินสอดอาจเป็นเงิน ทอง ของมีค่าอื่นๆ เช่น เครื่องเพชร รถ หรือโฉนดที่ดินก็ได้ เป็นทรัพย์ที่มอบให้กับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเพื่อเป็นการตอบแทนค่าที่เลี้ยงดูเจ้าสาวมา ซึ่งถือเป็นความเชื่อและประเพณีปฏิบัติของคนไทย

แต่จริงๆ แล้วสินสอดงานแต่งถือเป็นของใคร ใครเป็นผู้เก็บของมีค่าเหล่านี้ และสินสอดแบ่งกันอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากค่ะ

ตามกฎหมายแล้ว สินสอดงานแต่งบัญญัติไว้ว่า คือ “ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงที่จะแต่งงานด้วยเป็นค่าน้ำนม” หรือก็คือในทางประเพณีสินสอดงานแต่ง เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง เพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าได้มีการจับจองกันไว้แล้ว ซึ่งผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจะยกให้ใครคนอื่นอีกไม่ได้ และเป็นการแสดงความขอบคุณที่ฝ่ายหญิงยินยอมแต่งงานด้วย ดังนั้นสินสอดจึงต่างจากของหมั้น เพราะเป็นทรัพย์ที่ยกให้พ่อแม่ฝ่ายหญิง

สำหรับในทางกฎหมาย สินสอดคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายหรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายให้ไว้แก่ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง เพื่อเป็นการตอบแทนที่ฝ่ายหญิงยินยอมแต่งงานด้วยตามกฎหมาย ซึ่งในอดีตนั้นถือว่ายิ่งได้รับสินสอดมากก็ยิ่งมีหน้ามีตาและเป็นเกียรติ ดังนั้นจึงมาการเรียกสินสอดจำนวนมาก แต่ปัจจุบันก็อาจปรับให้เหมาะสมตามกำลังของฝ่ายชาย

เพราะฉะนั้นสินสอดงานแต่งพ่อแม่ฝ่ายหญิงจึงเป็นผู้เก็บไว้ แต่ปัจจุบันพ่อแม่มักมีการพูดคุยกับลุกมาก่อนแล้วว่าจะมอบสินสอดงานแต่งกลับคืนให้ เพื่อให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้ใช้เป็นทุนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่เจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวจะเลือกรับกลับคืนหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางการเงินและการตกลงกัน หรืออาจตกลงให้พ่อแม่เก็บเงินสินสอดงานแต่งเอาไว้ก็ได้ เป็นต้น

นอกจากสินสอดงานแต่งจะเป็นทรัพย์สินที่มอบให้เป็นค่าตอบแทนการเลี้ยงดูฝ่ายหญิงแล้ว ยังมีจุดประสงค์คือเพื่อเป็นเงินทุนให้ฝ่ายหญิงจัดงานแต่งงาน เพราะในอดีตแล้วบ้านของฝ่ายเจ้าสาวจะเป็นแม่งานหรือหัวเรือใหญ่ในการจัดงานแต่ง ทั้งการจัดการสถานที่ไปจนถึงขั้นตอนพิธีต่างๆ เงินสินสอดจากฝ่ายชายจึงถือเป็นเงินช่วยงานแต่งด้วยนั่นเองค่ะ

สินสอดงานแต่งถือเป็นเงินทุนก้อนแรกของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว พ่อแม่ในปัจจุบันจึงมักยกคืนให้หลังเสร็จพิธี เพื่อให้บ่าวสาวใช้เป็นเงินทุนสำหรับการสร้างครอบครัว ส่วนใครจะเป็นคนเก็บและแบ่งกันอย่างไร ก็สามารถพูดคุยตกลงกันได้ตามความเหมาะสมและความสมัครใจของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้เลยค่ะ

Please follow and like us: